APA (AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION ) 7. BASKI

Proje, ödev, yazılı ve sözlü çalışmalarda yararlanılan kaynakları eksiksiz olarak belirtmek, hazırlanan çalışmanın güvenilirliğini artırırken, hukuki ve ahlaki sorumluluğun yerine getirilmesini sağlar. Kaynak gösterimi, hazırlanan çalışma ile ilgili kullanılan kaynaklara erişim olanağı sağlaması ve kullanılan bilginin asıl sahibini belirtmesinden dolayı önemlidir. Çalışma sonu kaynak gösterimi alfabetik düzende olmalıdır. Alfabetik düzen okuyucunun kaynağa ait künyeyi bulmasını kolaylaştırır. Başkalarının düşüncelerini, söylemlerini, verilerini ve yapıtlarını kaynak göstermeden kullanmaya intihal (plagiarism) denir. Bir tür akademik hırsızlıkta denilen intihali ortadan kaldırmak için hazırlanan çalışmalarda kaynak gösterme gereklidir. Hazırlanan bu rehberde kaynak düzeni, künye düzeni, gönderme ve alıntı ile ilgili kurallar APA (American Psychological Association – Amerikan Psikoloji Derneği) kuralları temel alınarak hazırlanmış, Türkçe dilbilgisi kurallarına uygunluk ve kullanım kolaylığı açısından bazı kurallar üzerinde ülkemizde uygulanan uyarlamalar esas alınmıştır. ODTÜ GV Okulları akademik çalışmalarında APA (American Psychological Association – Amerikan Psikoloji Derneği) standardına uygun kaynak gösterme kurallarını temel alır.

ALINTI (ATIF)

Yararlanılan kaynaklardan alınan bilgi iki şekilde aktarılır. Birincisi bilginin bire bir aktarılması olan doğrudan alıntıdır. Bu şekilde aktarmalarda bilgi tırnak içerisinde gösterilir. Diğer bir aktarma şekli ise dolaylı alıntı yani bilgide anlam kayması yaratmadan bilginin aktarılmasıdır. Her iki şekilde de alınan bilginin devamında veya cümle sonunda alıntı yapılması gerekmektedir.

Doğrudan alıntı: Yazarı belli olan kaynaklar için (yazarın soyadı, tarih), yazarı belli olmayan kaynaklar için (tüzel kuruluş ismi veya kaynağın ismi, tarih).

Dolaylı alıntı: Yazarı belli olan kaynaklar için yazarın soyadı (tarih), yazarı belli olmayan kaynaklar için tüzel kuruluş ismi (tarih).

*Sınıf ortalamasının üzerinde olan öğrencilerin özel ihtiyaçlarını gidermek için ek çalışmalar planlanmalıdır (Badke, 2008).

*Bu öğrencilerin bilgilerini artırmak, farklı düşünceler geliştirmek, öğrendiklerini ileri düzeyde problemlerin çözümünde kullanmak için ek çalışmalara ihtiyaçları vardır. Eisenberg (2004).

KAYNAK GÖSTERME

KİTAP

Yazar soyadı, Adının baş harfi (Yayın tarihi). Kaynak adı (varsa basım). Yayınevi

Tek Yazarlı Kitap:

Steinbeck, J. (2000). East of eden (4th ed.). Penguin Books.
Alıntı: (Steinbeck, 2000)

Dökmen, Ü. (2015). Menderes: Irmağın gölgesi (2.baskı). Remzi Kitabevi.
Alıntı: (Dökmen, 2015)

İki Yazarlı Kitap:
Kaku, M. ve Thompson, J. (2011). Einstein’dan ötesi: Evrenin teorisi için evrensel arayış (6. bs.). ODTÜ
Yayıncılık.
Alıntı: (Kaku ve Thompson, 2011)

Gould, J. L., & Keeton, W. T. (1996). Biological science (6th ed.). W. W. Norton & Company.
Alıntı: (Gould & Keeton, 1996)

Üç Yazarlı Kitap ve Daha Fazla Yazara Sahip Kitaplar:

Ewen, D., Nelson, Ronald J. & Schurter, N. (1996). Physics for career education (5th ed.). Prentice
Hall.
Alıntı: (Ewen et al., 1996)

Editörlü Kitap:
Eco, U. (Ed.) (2018). Antik Yakındoğu (1.bs.). Alfa Yayıncılık.
Alıntı: (Eco, 2018)

Çeviri Kitap:
Lawrence, D. H. (1996). Klasik Amerikan edebiyatı üzerine incelemeler (N. Direkçigil, Çev.). Yapı Kredi
Yayınları. (Orjinal çalışma basım tarihi 1995).
Alıntı: (Lawrence, 1996)

Elektronik Kitap:
Istrati, P. (2006). Akdeniz. Varlık Yayınları. https://sayisalkitap.qulto.eu#/record/9789754344509
Alıntı: (Istrati, 2006)

DERGİ
Yazar soyadı, Adının baş harfi (Yayın tarihi, ay). Makale adı. Dergi adı, sayı, sayfa aralığı.
Basılı Dergi:
Şenol, C. (2021, Mart-Nisan). Necatigil şiirinde dil ve geleneği moderne dönüştüren hüner. Sözcükler,
90, 106-112.
Alıntı: (Şenol, 2021)

Elektronik Dergi:
Erice, M. (2022, Ocak). Canlılarda beynin kökenine yolculuk. Bilim ve Ütopya, 331, 4-6.
https://sayisalkitap.qulto.eu/#/record/SGBVU20200036
Alıntı: (Erice, 2022)

GAZETE
Yazar soyadı, Adının baş harfi (Yayın tarihi, ay). Makale adı. Gazete adı. Adres
Brody, J. E. (2007, December 11). Mental reserves keep brain agile. The New York Times.

Alıntı: (Brody, 2007)

Ayber, O. (2021, 21 Temmuz) İklim değişikliği ve küresel kuraklık ile ilgili Türkiye gerçekleri.
Cumhuriyet. https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/olaylar-ve-gorusler/iklim-degisikligi-vekuresel-kuraklik-ile-ilgili-turkiye-gercekleri-orhan-ayber-1854130
Alıntı: (Ayber, 2021)

REFERANS KAYNAKLARI (Ansiklopedi, Sözlük, Rehber, Harita vb.)
Yazar soyadı, Adının baş harfi (Yıl). Kitabın adı (baskı sayısı). Yayınevi.
Bilgin, N. (2003). Sosyal psikoloji sözlüğü: Kavramlar, yaklaşımlar. Bağlam Yayıncılık.
Alıntı: (Bilgin, 2003)

Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11th ed.). (2005). Merriam-Webster.
Alıntı: (Merriam-Webster’s, 2005)

Özkırımlı, A. (2004). Battalname. İnkılap Kitabevi.
Alıntı: (Özkırımlı, 2004)

TEZ
Yazar soyad, Adının baş harfi (Yıl). Tez başlığı [Tez Türü, Üniversite Adı]. Tezin bulunduğu ortam. (Tez
numarası).
Kurtcephe, E. S. (2021). Orta öğretimde sporun dikkat düzeyine etkisi. [Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz
Mayıs Üniversitesi]. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi. (Tez No: 688722).
Alıntı: (Kurtcephe, 2021)

WEB SİTESİ

Yazar soyadı, Adının baş harfi veya Grup adı (Alıntı tarihi). Konu başlığı. URL adresi
Graham, C. (2022, 18 Şubat). Bir robot ilk defa kendi başına yumuşak doku ameliyatı yaptı.

Bir Robot İlk Defa Kendi Başına Yumuşak Doku Ameliyatı Yaptı


Alıntı: (Graham, 2022)

Elementlere göre inorganik bileşikler listesi. (2020, 19 Kasım). Wikipedia içinden
https://tr.wikipedia.org/wiki/Elementlere_g%C3%B6re_inorganik_bile%C5%9Fikler_listesi
Alıntı: (Elementlere göre inorganik bileşikler listesi, 2022)
Force. (2022, February 21). In Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Force
Alıntı: (Force, 2022)

GÖRSEL-İŞİTSEL MEDYA- VİDEO
Yönetmen/Yapımcı Soyadı, Adının baş harfi (ünvan). (Yıl). Eser adı [Ortam]. Üretici firma.
Duranoğlu, H. M. (Yönetmen). (2009). Aşık Veysel belgeseli/Küçük dünyam [DVD]. Kalan Medya.
Alıntı: (Duranoğlu, 2009)

YOUTUBE
Kanal adı. (Alıntı tarihi). Konu başlığı [Ortam]. Alıntılanan yer.
Barış Özcan. (2022, 15 Şubat). WEBB uzay teleskobuna ilk fotonlar ulaştı [Video]. Youtube.

Alıntı: (Barış Özcan, 2022)

ORTAM AKIŞI (PODCAST)
Yayınlayan kişinin Soyadı, Adının baş harfi (ev sahibi, konuk vb.)(Alıntı tarihi). Konu başlığı [Ortam].
Yayınlayan kanal adı.
Jorgensen, D. (Host). (2022, February 3). How wind energy could power earth…18 times over [Audio
podcast episode]. TED Talks Daily.
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkczIuZmVlZGJ1cm5lci5jb20vdGVkdGF
sa3NfYXVkaW8?sa=X&ved=0CAMQ4aUDahgKEwjY-7rH94j2AhUAAAAAHQAAAAAQuwQ
Alıntı: (Jorgensen, 2022)

 

 

 

 

0 Yorum

Bir Cevap Bırakın

©2024 Öğrenci Teknoloji Takımı 2022 Emeği GeçenlerODTÜ GVO - BLOG

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Gönderiliyor

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account