Üniversiteler Mah., İhsan Doğramacı Bulvarı No:5, 06800 Çankaya/Ankara adresinde mukim ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları (“Okul” veya “ODTÜ GVO”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi gerektiğinin bilincindeyiz ve bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin (“KVKK”) sizin haklarınız ve bizim yükümlülüklerimiz hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

ODTÜ GVO olarak, KVKK kapsamında işlenen kişisel verilerin güvenliğine büyük önem vermekte ve bunu sağlamak için her türlü fiziksel, elektronik ve yönetimsel önlemi almaktayız. Kişisel verileriniz, veri işleme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Bu kapsamda,

(a) Okulumuza kayıt başvurusunda bulunan kişi olarak adınız, soyadınız ve öğrenciye yakınlık derecenizden oluşan kişisel verileriniz;

(b) kayıt için başvurusu gerçekleştirilen öğrenciye ait adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, fotoğrafı, T.C. kimlik numarası, okulu, sınıfı, sürekli hastalığı olup olmadığı bilgisinden oluşan kişisel veriler; ve

(c) kayıt başvurusu gerçekleştiren öğrencinin annesi ve babasına ait adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, en son mezun olduğu okul, telefon, e-posta, adres, çalıştığı yer ve unvanından oluşan kişisel veriler; öğrencinin Okulumuza kayıt için başvuruda bulunabilmesi ve bu başvurunun Okulumuz tarafından değerlendirilebilmesi amacıyla KVKK’nın 5.maddesinin 2. Fıkrası uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olma hukuki nedenine dayalı olarak,

Ayrıca, kayıt başvurusunda bulunulan öğrencinin (a) (varsa) annesi ve babasına ait ODTÜ Sicil Numarası kişisel verisi ile, (b) (varsa) ODTÜ GVO’da eğitim gören kardeşinin adı, soyadı ve doğum tarihinden oluşan kişisel verileri, Okulumuzda uygulanan özel indirim oranlarından faydalanılabilmesi amacıyla KVKK’nın 5.maddesinin 2. Fıkrası uyarınca ¨sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması¨ hukuki nedenine dayalı olarak,

sistemlerimize kaydedilmekte, depolanmakta, korunmakta, sınıflandırılmakta, güncellenmekte ve yasal sınırlar dahilinde teknik hizmet sağlayıcılarımızla ve işbirliği içinde bulunduğumuz iş ortaklarımızla amaç ile sınırlı ölçüde paylaşılabilmektedir.

Kural olarak; yapılan kura sonucu öğrencinin okul kayıt başvurusunun kabul edilmemesi ve/veya başvuru kabul edilmiş olmasına rağmen okul kayıt işleminin yapılmaması halinde Okulumuz, paylaşmış olduğunuz kişisel verileri KVKK’ya ve ikincil mevzuata uygun şekilde silmektedir.

Ancak, yapmış olduğunuz kayıt başvurusunun sonraki eğitim dönemlerinde gerçekleşecek kura sisteminde dikkate alınması talep ederseniz, Okulumuz ile paylaşılan ve işbu metinde yer verilen kişisel veriler başvuru tarihinin ardından üç sene boyunca Okulumuz tarafından tutulmaya devam edilecek ve sonraki senelerde yapmış olduğunuz başvurularda kullanılabilecektir.

6698 Sayılı KVKK Kapsamında Okulumuza başvurarak; (i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme (iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, (v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, (vi) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (vii) Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (viii) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, (ix) Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, hakkınız bulunmaktadır.

Bu haklarınızı kullanmak istediğinizde yazılı olarak Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Bulvarı No:5 06800 Çankaya/Ankara adresine veya odtu.egitim@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine veya sistemimizde kayıtlı bulunan kisiselveri@odtugvo.k12.tr  elektronik posta adresine başvurabilirsiniz

İyi bir eğitim – öğretim yılı olması dileklerimizle,

Saygılarımızla,

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları

©2024 Öğrenci Teknoloji Takımı 2022 Emeği GeçenlerODTÜ GVO - BLOG

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Gönderiliyor

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account